Како да го подобрите работењето на тимот во вашиот ресторан или хотел

by ugostitelstvo.mk

ЗОШТО НЕ МОЈОТ ТИМ НЕ ФУНКЦИОНИРА?

Најчестите причини за напуштање на работата во рестораните се:не вклопување во тимот и незадоволство од работата.
Добрите лидери можат да го намалат одливот на работната сила. Се вели дека со добар генерал нема лоши војници. Добриот „генерал“ треба да биде ориентиран кон резултати, треба да биде флексибилен, искрен, личност со интегритет, храбар, организиран, упорен и вреден.
Според современата теорија постојат пет причини за еден тим да биде дисфунционален.
Првата причина е недостаток на доверба. Членовите на тимот не сакаат да ги споделат мислењата и тие одлучуваат дека е подобро да се држат настрана.
Тука лежи стравот од повреда. Здравиот конфликт е важен во секоја врска, така што луѓето подобро се запознаваат и ги поставуваат своите граници. Бесот не е нешто недозволиво, но не треба да се сфаќа лично. Бесот е само апел за промена на однесувањето. Во тим каде има недостаток на доверба, луѓето ги кријат слабостите и грешките едни од други, не бараат меѓусебна помош, не сакаат да побараат помош за работи што не се во нивна надлежност, не сакаат состаноци и избегнуваат да бидат со колегите.

Во овој проблем, водачот треба да работи на подобрување на комуникацијата помеѓу членовите на тимот. Асесивната комуникација се учи на различни работилници. Фокусирање на предностите на соработниците, оспособувањето на луѓето да ги покажат своите слабости се само некои од темите што треба да се решат кога е тоа така. Ништо нема да се промени само од себе, секој напредок бара одредена посветеност.
Друга причина е стравот од конфликт. Секоја разновидност е добредојдена затоа што различни луѓе го гледаат проблемот од друга перспектива. Во тимови каде се избегнуваат конфликтите, вработените се воздржуваат од изразување на своите мислења, игнорирање на темите за кои се дискутира и создавање внатрешна напнатост. Секоја негативна емоција што не е изразена останува внатре, не исчезнува со некоја чудна магија. Постои една многу едноставна метода за да се провери дали тоа е случај со вашиот тим.
Дојдете со лоша идеја и почекајте реакции. Ако тимот го прифати тоа безусловно, тогаш знаете со што треба да се справите. Научете го вашиот тим дека наоѓањето грешка во идејата не е исто со наоѓањето грешка кај некоја личност.
Недостаток на посветеност е уште една причина зошто тимот не функционира правилно. Членовите се непосветени кога има недостаток на волја (нивната работа е привремено решение), недостаток на дисциплина (одложување), премногу долго за да се справат со некои задачи, повторување на задачите, итн. Овој проблем може да се надмине со давање јасни упатства за завршување на задачата, како и временско ограничување.
Друга причина за дисфункција на тимот е да се избегне одговорност. За да се избегне овој проблем, важно е секој член јасно да знае што се очекува од него. Поради оваа причина, се прават СОП или регулативи за работа во ресторанот, каде детално е објаснето како се обезбедува услугата. Лидерот редовно го следи напредокот на вработените и пишува извештаи за работата на кандидатите за да не дојде до избегнување на одговорност.

Незаинтересираноста за резултатите е петта кочница на тимот. Ова се случува во колективите каде се применува „работел не работел платата ти доаѓа“. Ако лидер постави мерливи цели на ниво на тимот, тогаш секој поединец е подеднакво важна алка во синџирот. Ова е очигледно во рестораните во кои бакшижот *типсот) се дели помеѓу вработените. Иако овој систем има свои недостатоци, секоја небрежност на поединецот се рефлектира во вкупната награда на тимот.
Транспарентноста во презентацијата на резултатите е метод што е ефикасен. Квантитативно изразувајте продажба на храна и пијалоци за која правите, Upselling (вино, вода, кафе, десерти, предјадења, супа / супа и сл.) Следете ги резултатите од месец во месец и статистиката ќе ви покаже кои од вработените се инертни и не заинтересирани, а кои вредни и конкурентни.

Слични написи