Што се тоа Шок комори и за што се користат?

by ugostitelstvo.mk

БЛАСТ ЧИЛЕРИ И ШОК ФРИЗЕР ( шок комори)

(Blast Chiller & Shock Freezer)

Овие уреди се многу важен дел од опремата во професионалните кујни, кои овозможуваат безбедно и висококвалитетно подготвување на храната. Работната температура од -40 ° C, брзо и контролирано ја намалува температурата на јадрото на храната – избегнувајќи развој на бактерии, а воедно и се запазува квалитетот на храната.

Циклусот на ладење од + 90 ° C до + 3 ° C е за 90 минути,а замрзнување од + 90 ° C до -18 ° C за 240 минути. На овој начин на ладење се  спречува развојот на микроорганизмите, задржувајќи ја свежината на храната и без промена на вкусот на храната.Ова се постигнува само со изложување на храната на индиректен проток на екстремно ладен воздух.

Овој процес на брзо ладење го намалува бројот на ледени кристали што се појавуваат  додека храната се лади на класичн начин. Кога се одмрзнува храната, големите кристали од мраз, кои се создаваат со клчасичниот начин на ладење се топат и предизвикуваат вишокот на влага, што во голема мера влијае на вкусот и квалитетот на вашите прехранбени производи.
Исто така, разладените или замрзнатите производи многу брзо може  да се доведат, до температурата на сервирање.

Индиректната вентилација гарантира совршена температура во целата комора, со максимално контролирано дејство на производот.

Cook & Chill

 

Primax

Blast Chiller & Shock Freezer  диструбутер за Македонија
HOTEX- SKOPJE  www.hotex.mk | 02 31 19 516

 

Брзото ладење го продолжува рокот на траење на храната, а со тоа му помога на персоналт во вашиот ресторан при приготвувањето на храната како и да го намали отпадот од храната. Ова им овозможува на рестораните брзо да ја разладат храната, да ја одмрзнуваат и потоа да ја служат со речиси ист квалитет како свежата храна. 

Подолу се дадени некои од клучните придобивки од  брзото замрзнување.

  • безбедност на производите и соодветна хигиена 
  • Квалитетот на храната е на високо ниво 
  • заштеда на време
  • намалување на трошоците – продолжен рок на траење

Разлика помеѓу Бласт Чилер (Blast Chiller) и Шок Фризер (Shock Freezier)

Овие два уреди  структурно се исти  со единствена разлика во моќта на ладењето и работниот циклус.

Бласт Чилерот (Blast Chiller) има способност да ја лади декларираната количина на производот во температурен опсег од + 90 ° C до + 3 ° C за 90 минути.

Шок Фризерот (Shock Freezier) е уред со поголема  моќ на ладење во споредба со Бласт Чилерот (Blast Chiller), кој има и функција за замрзнување – од + 90 ° C до -18 ° C за 240 минути.

Освен горе спомнатото разликата помеѓу Шок Фризерот (Shock Freezier) и Бласт Чилерот (Blast Chiller) е во тоа што Шок Фризерот ја чува храната на температура под нулата, додека Бласт Чилерот брзо ја лади храната со дување на ладен воздух  и постепено ја намалува температурата во комората. 

Откако ќе се излади, храната треба да се извади од чилерот и да се чува во замрзнувач. Иако Бласт Чилерот  не е неопходен, тој може да ја зголеми вашата продуктивност во кујната. Комерцијалниот замрзнувач е неопходен за да ја задржите вашата храна замрзната и надвор од опасната зона, но замрзнувањето на храната во комерцијален замрзнувач нема да го зачува квалитетот на вашата храна

Безбедност и хигиена на храна

Бласт Чилерите и Шок Фризерите  целосно го елиминираат ризикот од бактериолошка контаминација, гарантирајќи целосно и безбедно подготвување храна со максимална хигиена. Со брзото ладење на храната се скратува времето поминато на температура помеѓу 5°C и 60°C, во таканаречената „температурна опасна зона“.

Во овој температурен опсег, растот на бактериите е зголемен, што доведува до забрзано расипување на храната. Ударните комори за краток временски период, за 90 минути, ја минуваат оваа критична температурна зона и на тој начин го спречуваат развојот на бактерии, при понатамошното складирање на храната во фрижидери, каде што температурата е под 5 ° C.

Зачувување на квалитетот на храната

Во строго контролиран режим на ладење, со јадро сонда, се спречува можноста за замрзнување на површинскиот дел на производот поради прениска температура. Замрзнувањето на производот во краток временски интервал спречува создавање на макрокристали и промени во структурата на производот, што е најважниот фактор за зачувување на вкусот. Со шок комората, квалитативните карактеристики на приготвената храна ќе останат непроменети неколку дена, светла по боја, совршена форма, привлечна по вкус и неодолива по мирис.

Намалување на расходите

Со купувањето на суровини на големо, масовното подготвување на храната, замрзнувањето во шок комори и складирањето во фрижидери, флексибилноста и организацијата на работењето во кујната се доведуваат на повисоко ниво. Замрзнатите производи се регенерираат во шок комори, комбинирани печки или регенератори, до температурата на сервирање, со непроменет квалитет и вкус. На овој начин се намалуваат трошоците бидејќи се користи количината на храна потребна за тековниот работен ден.

Шок комори се широко користени: во печење, кондиторски производи, подготовка на сладолед, угостителски и ресторански кујни.

УГОСТИТЕЛСТВО.МК

 

Слични написи