Како да го подобрите работењето на вашиот ресторан ??

by ugostitelstvo.mk

Добрата анализа е клучот за добро управување со еден ресторан.

Што не можеш да измериш, тоа не можеш и да го подобриш.

Една од основните вештини на Менаџерот е тој  да може да изврши проценка во кои сегменти е потребно да се подобри работењето на ресторанот. Да се намалат трошоците и да се заштеди на ресурсите, се разбира на оние кои не влијаат на квалитетот во работењето.

Значајно подобрување во работењето на вашиот ресторан можете да постигнете со поставување на мали цели, како и со дефинирање на начинот на кои истите ќе ги реализирате.

Понекогш ќе се појават и очигледни проблеми како што е, флуктуацијата на работната сила. Во тој случај морате да ефинирате што е тоа што доведува до ваков проблем.

Сигурно е дека екстерните фактори имаа големо влијание во работењето на секој бизнис па и на вашиот, но, вие треба да се занимавате со внатрешните влијанија, поточно со она на кое мжете вие како менаџер да влијаете тоа да се случи или не. Или, како настаната ситуација соодветно да ја разрешите.

Постојат и проблеми кои не се очиглени и од вас бараат да направите одредени анализи со цел да дојдете до нивно решавање.
Овде спаѓаат, проценка на рентабилноста на одредени јадења, нивната атрактивност (бараност). Учеството на оредени трошоци во вкупните трошоци и сл.
Еве неколку примери како можете да направите подобрување:

Целиот текст прочитајте го на    Regent.mk

Слични написи