Зошто се потребни стандардите во хотелско угостителското работење ?

by ugostitelstvo.mk

Колку пати им објаснивте на своите соработници како треба да направат нешто? Колку пати очекувавте од нив да знаат нешто, и постојано се случува изненадување?

Претпоставувавте, очекувавте, се надевавте … но повторено грешки.
Не можете да очекувате вработените да прочитаат што имате во вашиот ум, а уште помалку да размислуваат така како што размислувате вие.

Прашањето е како да се реши овој секојдневен проблем со кој се соочуваат сопствениците на рестораните како и нивните менаџери.
За да се избегнат добро познатите реченици „Не знаев“ или „мислев“, потребно е да се воведат стандардни оперативни процедури, или познатиот СОП.
Ова се формални упатства за вработените во кои точно пишува како вработените треба да ги извршуваат своите дневни задачи. Што да кажат кога го пречекуваат гостинот, како да го сместат, како да нарачаат, или да предлагаа оброци, како да опишуваат јадења и пијалоци од менито итн.

Познавањето и придржувањето кон стандардите значително ги намалува осцилациите во квалитетот на испорака на услугите. Секој вработен знае како да одговори на задачата, новиот вработен е запознаен со работата за многу пократко време затоа што има јасно и прецизно напишано како треба да изгледа неговата работа.
Од каде да започнете?

Од одлучувањето дека сакате постојано добра услуга и дека треба да направите нешто за тоа. Како сопственик на ресторан или менаџер, треба да знаете како треба да изгледа. Во соработка со консултантот, ова треба да се документира преку стандардни оперативни процедури за секој работен процес.

Треба да се напише многу прецизно, зошто е направено нештото, како се прави, кој е одговорен да го стори тоа на пропишан начин и кои се последиците ако не се направи на тој начин.
Следниот чекор во поставувањето на стандардите е обука на персоналот. Вработените треба да го добиваат деловникот (книга со стандарди, СОП) и да се запознаат со содржината. Преку обука, се практикува практична примена на она што е напишано.

Обуката треба да се спроведува редовно. На почетокот, треба да биде почеста, и кога вработените ги усвојуваат знаењата и вештините, треба да се прави контролана минимум на две недели. Консултантот треба да развие упатства за обука и да остави алатки за тестирање на знаењето.

Следниот чекор е најважен. Тој е најголемиот предизвик во целиот процес, а тоа е секојдневно следење на регулативата. Ако е дозволена флексибилност на почетокот, ако не се следатпостојано  стандардите, тогаш сите претходни активности се губење време и куп документи. Значи, ова е критична точка кога се изразува природниот отпор кон промените и каде доаѓа до израз можноста и авторитетот на управувањето. Тој треба да биде конзистентен онолку колку што е потребно да се донесат пропишаните стандарди како ново однесување на вработените.

Ако има менаџер во ресторанот или хотелот, негова обврска е да ги спроведе пропишаните стандарди. Кога се забележуваат грешки во работата предизвикани од непочитување на стандардот, тој треба да биде повикан на одговорност, а не вработениот што направил грешка.
Ако процените дека воведувањето стандарди ќе ви го олесни бизнисот, јавете се во Regent Hospitality Consulting. Нашите консултанти ќе ви помогнат да поставите стандарди и да понудите алатки за контрола на квалитетот, кои постојано ќе ги применуваат во вашиот ресторан

 

Regent Hospitality Consulting
032 119 615 | 070 217 058

 

 

Слични написи