Одење на плажа во време на корона

by ugostitelstvo.mk

Институтот за јавно здравје објави правила кои треба да се имаат на ум ако граѓаните решиле да одат на плажа во време на ковид-19.

Поблиската и подолга интеракција со луѓето кои не живеат заедно го зголемува ризикот. Колку повеќе поединец комуницира со луѓе со кои не живее и колку е поблиска и подолга секоја интеракција, толку е поголем ризикот да се заразат со вирусот ковид-19. Овие три сценарија покажуваат како ризикот од ширење на вирусот на плажа може да оди од ниско на високо ниво, велат од Институтот за јавно здравје.

Најнизок ризик: Вработените и посетителите на плажа остануваат најмалку 6 метри подалеку од луѓето со кои не живеат. Вработените и посетителите на плажа не делат храна, опрема, играчки или материјали со луѓе со кои не живеат.

Повеќе ризик: Персоналот и посетителите на плажа се приближуваат – помалку од 6 метри од луѓето со кои не живеат, но живеат во иста локална област (локалната област може да биде град или округот). Вработените и посетителите на плажа го ограничуваат нивното споделување храна, опрема, играчки или материјали со други – на пример, тие споделуваат само со сосед од соседството.

Највисок ризик: Посетителите од персоналот и од плажа се приближуваат – помалку од 6 метри од луѓето кои живеат во различно подрачје (различна област може да биде друг град или област) каде ширењето на вирусот може да биде поголемо. Вработените и посетителите на плажа слободно ја споделуваат својата храна, опрема, играчки или материјали со други, дури и со луѓе што не ги знаат.

Се смета дека вирусот што предизвикува ковид-19 се шири претежно од личност до личност, со респираторни капки ослободени кога заразено лице зборува, кашла или кива. Друго лице може да се зарази ако капките слетуваат во устата или во носот и евентуално ако капките се вдишат во белите дробови. Вирусот исто така може да се рашири на рацете од загадена површина, а потоа и на носот, устата или евентуално на очите. Инфицираните можат да го шират вирусот без оглед дали имаат симптоми.

За среќа, постојат неколку активности што може да ги преземат менаџерите на плажа за да се намали ризикот од пренесување на вирусот кај лицата кои одат на јавни плажи.

Промовирање на навики кои може да го спречат ширењето на вирусот што предизвикува ковид-19

Менаџерите на плажите може да ги разгледаат следниве стратегии за да ги охрабрат персоналот и посетителите да практикуваат однесувања што го забавуваат ширењето на вирусот.

Да останете дома кога е потребно

Обучете ги персоналот и посетителите на плажа за тоа кога треба да останат дома или да се изолираат и кога ќе можат да се вратат на работа или на плажа.

Препорачајте на персоналот и посетителите на плажа да останат дома или да се изолираат доколку имаат симптоми на ковид-19, им е дијагностицирано ковид-19 или чекаат резултати од тестот ковид-19.

 

Социјално дистанцирање

Социјалното растојание — персоналот и посетителите на плажа треба да останат најмалку 6 метри (и во водата и надвор од водата) од луѓето со кои не живеат.

Ограничете го зафаќањето на мали простори (како што се бањи и центри за посети) за да им се олесни на персоналот и на посетителите на плажа да останат најмалку 6 метри подалеку од луѓето со кои не живеат.

Да им се пепорача на персоналот и посетителите на плажа да делат превоз-транспорт само со луѓе во нивното домаќинство.

Покривки за лице-ткаенини

Препорачајте ја употребата на прекривки за лице од ткаенини кај вработените и посетителите на плажа. Покривките за лице треба да се носат кога е возможно и се најважни во моментите кога социјалното растојание е тешко да се одржи.

Советувајте ги оние што носат крпи за лице да не ги носат во вода, затоа што може да биде тешко да дишат кога ќе се навлажни. Ова значи дека е особено важно да се одржи социјалното растојание во водата.

Навлаките за лице на ткаенината не треба да бидат поставени кај:

Деца помлади од 2 години или

Секој што има проблеми со дишењето или е во несвест, неспособен или на друг начин не може да ја отстрани покривката без помош.

Треба да се обезбедат информации за целиот персонал за правилна употреба, отстранување и миење ткаенини на лицето. Поединците треба често да се потсетуваат да не ја допираат ткаенината и да ги мијат рацете често.

Хигиена на раката и респираторна етика
Препорачајте го миењето на рацете со сапун и вода најмалку 20 секунди. Доколку сапун и вода не се лесно достапни,

Возрасните и постарите деца кои можат безбедно да користат средства за дезинфекција на рацете-оној што содржи најмалку 60% алкохол.

Средства за дезинфекција на рацете може да не бидат толку ефикасни кога рацете се видливо валкани или мрсни, може да биде корисно пред апликација на крема за раце.

Одржување на здрави околини

Менаџерите на плажите може да ги разгледаат следниве стратегии за одржување на здрави опкружувања.

Чистење и дезинфекција

Исчистете ги и дезинфицирајте ги честопати допрените површини (како што се рачки, слајдови на вода, рачки на вратите и славини за бања) и споделени предмети (како што се столче за дневна соба, чадори, животни јакни, весла, кајаци, табли за будење, табли за сурфање, лопатка) табли, и перки за пливање) помеѓу корисниците. Користете средства за дезинфекција од списокот на USEPA: Дезинфекција за употреба против SАRS-CoV-2. Консултирајте се со производителите за да одлучите кои средства за дезинфекција одобрени од USEPA се најдобри за опрема.

Заеднички објекти

Препорачајте им на персоналот и посетителите на плажа да не споделуваат предмети што тешко се чистат, санираат или дезинфицираат или се наменети да стапат во контакт со лицето (како што се очила, клипови за нос и нуркање).

Препорачајте им на персоналот и посетителите на плажа да не споделуваат предмети како храна, опрема, играчки и материјали со оние со кои не живеат.

Обезбедете соодветна опрема за посетителите на плажа (како што се животните јакни) за да се минимизира споделувањето или да се ограничи употребата на опрема на една група на корисници во исто време и да се чистат и дезинфицираат помеѓу корисниците.

Физички бариери и упатства

Обезбедете упатства (како што се дневнички столици, чадори или многу видливи влогови во песок) и визуелни знаци (како што се знаци или ленти на подови или тротоари) за да можат персоналот и посетителите на плажа да останат најмалку 6 метри, во и надвор од водата, од луѓе со кои не живеат.

Извор: РЕПУБЛИКА

Слични написи