Угостителските плати на днотото во Македонија

by ugostitelstvo.mk
Во нашата држава, постојат дејности каде просечната плата е за скоро два пати помала отколку државниот просек.Вработените во:

  1. Производство на кожа и слични производи од кожа имаат просечна плата од 13.729 денари.
  2. Подготовка на оброци и служење на храна со просечна плата имаат просечна плата од 14.471 денари.
  3. Туристички агенции и организатори на патувања имаат просечна плата од 15.102 денари.
  4. Производство на мебел имаат просечна плата од 15.617 денари.
  5. Производство на предмети од слама и плетарски материјал имаат просечна плата од 16.241 денари.

Извор: ПАРИ

 

Слични написи