Како да се намали флуктуацијата на вработените  во угостителската индустрија?

by ugostitelstvo.mk

 

Hints for a better restaurant kitchen staff structure - Electrolux ...

Успехот во ресторанската индустрија не зависи само од добрата храна, туку и од искуството што им го пренесувате  на вашите гости.

Потребни се добри луѓе за добро искуство.

Дали знаете дека во рок од две години само околу 30% од моментално вработените во вашиот ресторан ќе останат на нивните работни места ?

Што може да се сторите за да задржите поголем број на вработени ?

Факт е дека во угостителската индустрија има голема флуктуација на работната сила.

Некои од вработените преминуваа кај вашата конкуренција, некои едноставно тука се само дао крајот на туристичката сезона и потоа си одат. Во последниве години се повеќе вработени ги напуштаат нивните работни места со цел да се преселат во странските земји и таму да почнат да работат.Постојат безброј причини за оваа појава, но сигурно е едно, угостителскта индустрија има сериозен проблем со недостаток на работна сила.

Но според некој анализи и анкети на вработените во угостителскиот сектор, се добива впечаток дека најчеста причина поради која вработените заминуваат од своите работни места се лошите услови за работа. Лошите услови за работа вклучуваат, ниски плати и мала напојница, конфликти во рамките на колективот и неможност за напредување. Не соодветно третирање или исти третман на вработените без оглед на вложениот труд и постигнатите резултати при работењето. 

Извесно е дека не можема да влијаеме на оние кои завршиле факултет и отишле да работат во нивната професија, или на оние што решиле да одат во претприемнички води. Но со ефективна стратегија можеме да дадеме се од себе и да ги задржиме оние кои го нашле местото во угостителката индустрија.

Во продолжение ќе стане збор за овој тип на вработени.
За почеток потребно е да се пресмета коефициентот на флуктуацијата на вработените за една година.

Како да се пресмета коефициентот на флуктуација ?

Прво, пресметајте го просечниот број на вработени што ги има вашиот ресторан во изминатата година.
Ова ќе гонаправите на следниот начин. Соберете го бројот на вработените на почетокот на годината и брокот на вработените на крајот на годината и поделете го на два. На пример, ако започнавте со 12 вработени и ја завршивте годината со 16 соберете ги овие два броја и поделете се на два. ( 12+16=28, 28/2 =14)

Просекот е 14 вработени. Потоа, најдете го бројот на оние кои поднеле оставка или биле отпуштени во текот на годината. Бројот на отпуштања поделете го со просечниот број на вработени и помножете го со 100, за да го добите резултатот во проценти.
Да претпоставиме дека 4 работници си отишле од 14, во текот на годината. Поделете 4 со 14 и помножете со 100. Пр. 4/14 X 100 = 28%.  Резултатот во нашиот случај вели дека флуктуацијата е 28%.

Излезно интервју.

Излезното интервју или интервјуто при заминување е исто толку важно како и влезното интервју. Прашајте ги оние што одлучуваат да ја напуштат вашата компанија зошто тоа го сториле и што можете да направите тие да продолжат да работат.

Разговарајте.

Важно е да се слушне мислењето на сите и сигурно е дека меѓу одговорите ќе се најдат корисни информации.
Внимавајте, кога ќе дојде до излезно интервју, веќе е доцна, па затоа се препорачува да се прават  повремено разговори-интервјуа со оние кои сеуште се со вас. Прашајте ги зошто тие работат за вас, што најмногу сакаат и што сакаат да биде поинаку. Проценете кои работи ги прават стресни и обидете се да ги намалите или доколку е можно добро е тие да бидат елиминирани.

Направете го вашиот ресторан да биде работно место каде што вработените ќе доаѓаат со  задоволство. За да се случи тоа, треба да покажете дека ги цените. Направете политика според која ќе бирате работник на месецот. Тој мора да биде избран врз основа на претходно познати критериуми. Работникот на месецот го бираат исклучиво само вработените без било какви притисоци од страна на сопствениците. За оваа цел добро осмислете ги сите критериуми и вреднувајте ги на основа на следниве показатели од    1 до 5.

  1. Лична хигиена и хигиена на облека
  2. Комуникациски вештини
  3. Тимска работа
  4. Став кон работното место (пристигнувања на време, останување додека не завршат сите задачи, посетеност на обуки 
  5. Познавање на менијата, винската карта и менито за пијалоци
  6. Работна ефикасност (следи табели, забележува реакции на гости, брзина и умешност)
  7. Став кон претпоставените
  8. Став кон гостите
  9. Вештини за продажба (следете го “upselling”-от на вино, десерт, салата, леб, итн. Преку вашиот ПОС систем)

Кога ги оценувате вработените, направете просечна оцена. Секоја од вашите оценки мора да биде поткрепена со објаснување.

Инвестирајте во вработените. Организирајте обуки од експерти.

Искуството што ќе го стекнат на овие обуки може да им помогне на вашите вработени да поминат низ сите фази на услужниот процес, да ја научат продажбата и подобро да продаваат.

Вработените кои добро ја познаваат својата работа даваат подобри финансиски резултати. На овој начин, им покажувате дека ги гледате како долгорочни соработници, а не како заменливи производи.

Дајте им забава преку организирање тим билдинг активности.

Понудете им стимул на оние кои покажуваат најдобри резултати во продажбата. Поставете ја скалата и пуштете го натпреварот во продажба нека почне. Оценувањето може да биде на неделна или месечна основа.

Почитувајте го нивниот став. Дозволете им да направат распоред за нивните работни задачи, како тие сметаат дека е најдобро, се разбира доколку работата не трпи. Побарајте од нив мислење-предлог за тоа како да го подобрите работењето. Прашајте ги каква опрема би требало да имате што тие би ја користеле во нивната работа, а во моментов ја немате.

Разговарајте како да ги решите најчестите поплаки на вашите гости. И на крајот како заклучок.

Вработените кои се среќни напорно работат.

Доколку луѓето со кои работите зборуваат, ние, нашиот ресторан, и зборуваат позитивно за вас како работодавач, знајте дека сте на вистинскиот пат.

Со среќа!

 

Слични написи

Leave a Comment