Дали гостите се секогаш во право?

by ugostitelstvo.mk

Кога станува збор за услугата не смеете да зборавите дека тоа не е привилегија на хотелите со 5 ѕвездички, квалитетната услуга треба да ја добиваат гостите во сите објекти, на ниво кое зависи пред се од одлуката на менаџерскит тим и од одлуката на вработените дали ќе бидат извонредни, просечни или подпросечни даватели на услугата.

Во објектите со повисока категорија, очекувањата на гостите се поголеми, тоа пак условува услугите да бидат на највисоко ниво.
Ова подразбира дека секој поединец од вработените треба да понуди врвна услуга, а тоа е најчесто причината поради која гостите доаѓаат во објекти со ваква категорија.

Сите хотелско угостителски објекти кои го темелат работењето на овој принцип уште во минатото се држеле до тезата дека гостите се секогаш во право.

Но, да не заборавиме дека секогаш оваа теза не применлива и дека гостинот е крал само додека се однесува како крал, односно, гостинот кога ќе почне да се однесува непримерно во угостителскиот објект тој може да стане непосакувана личност.

Кога и како доаѓа до тоа?

Кога гостинот ја преминува оваа многу важна граница? Во моментот кога со своето однесување го загрозува објектот, другите гости или персоналот.

Менаџерот на објектот во име на доброто гостопримство е должен да ги заштити сите гости што се наоѓаат во него. Освен на гостите исто така постои и обврската да го заштити и персоналот, тоа значи дека гостинот треба да се оддалечи од објектот во моментот кога тој ги нарушува нормите на пристојно однесување. Еден изгубен гостин помалку е важен од уништениот инвентар, повреден персонал или напуштање на објектот од страна на другите гости.

Во момент кога ќе настане таквата непријатна ситуација, престанува да важи правилото гостинот е секогаш во право. Не мора да се работи за драстична ситуација на нарушување на правилата на објектот, доволно да се злоупотреби времето или просторот на другите гости и да престане да важи ова правило.

Сите активности во хотелско угостителските објекти се фокусирани на гостите, се почнува и завршува со гостите.
Сите проблеми на гостите се ваши проблеми се додека не ги решите се разбира во интерес на гостите.
Вашата цел е да постигнете таква услуга со која ќе го “врзете” гостинот за секогаш за вашиот објект.
Исто така, вашата цел е да му овозможите на гостинот незаборавно доживување и пријатен престој, а услугата претставува збир на активности насочени кон постигнување на тие цели.

Запомнете: Гостинот е најважната личност во хотелско угостителскиот објект. Гостинот секогаш има предност, прв зборува, прв го завршува разговорот, прв влегува и излегува, прв седнува, прв станува. Сигурноста на гостинот е на прво место.

Слични написи