Дупчињата на Швајцарските сирења

by ugostitelstvo.mk

Дупчињата на Швајцарските сирења (кашкавали), Ементајлер и Апенцела се предизвикани од честички од слама кои паѓаат во млекото додека се молзат ктавите, покажаа долгогодишните испитувања на институтот за храна и прехранбени артикли ,,Agroscope,, . Додека трае ферментацијата, честичките испуштаат гас што ги прави дупчињата во сирењето. Исто така приметено е дека нема дупчиња доколку кравите се молазат механички.

Слични написи