Првите сертифицирани Вински советници во Македонија

by ugostitelstvo.mk

Обуката која што беше спроведена од Македонските експерти со помош од своите колеги од странство,  во текот на обуката се користеа професионални алатки литература и опрема за дегустација на виното.

www.ugostitelstvo.mk

Учесниците кои успешно се стекнаа со знаење за презентација на главните агротехнички мерки за производство на квалитетното грозје, презентацијата на клучните постапки за винификација, зреење и полнењето на виното во шишиња како и опис на карактеристиките на виното.  Учесниците се стекнаа со знаење како да ги промовираат карактеристиките и квалитетот на виното преку медиумите, како и со знаење за продажбата.

Слични написи