Eat! Berlin

by ugostitelstvo.mk
eat-berlin-166x16623 Февруари – 01 Март

Берлин, Германија | Festival website


Во оваа четврто издание на Eat! Berlin на кој се очекува да се појават познати имиња од секторот на гастрономијата кои ќе готват за познавачите на добрата храна. Почнувајќи од 2011 како мал фестивал прерасна во традиционален настан каде од година во година се појавуваат светски познати кувари.

 

Слични написи