Berlinare – Culinary Cinema

by ugostitelstvo.mk
KulinarischesKino05 – 15 Февруари

Берлин, Германија | Festival website


Традиционално секоја година овој фестивал прикажува дванаесет кратки филмови кои помагаат полесно да се справите со приготвување на храната и заштита на животната средина.

 

Слични написи